Užsakymai

Last modified by Admin on 2018/02/14 08:41

Užsakymų peržiūra

Maršrutų užsakymų suvestinė pasiekiama  paspaudus mygtuką „Užsakymai“. Šiame lange pateikiami vykdomi bei įvykdyti užsakymai, užsakymų santrauka.

Žaliai atvaizduojami įvykdyti užsakymai, ar dalis, kuri yra jau įvykdyta. Vykdomus užsakymus galima redaguoti.

Data URI image

1.       Užsakymų filtravimas;

Funkciniai mygtukai:

Data URI image– pridėti naują užsakymą;

Data URI image– užsakymo redagavimas;

Data URI image– užsakymo pažymėjimas kaip atliktas;

Data URI image– užsakymo trynimas

Data URI image– užsakymo maršruto peržiūrėjimas žemėlapyje, bei palyginimas realaus pravažiuoto maršruto su suplanuotu maršrutu(raudonai atvaizduojamas suplanuotas, mėlynai realus maršrutas);

„Tušti kilometrai“– norint, kad „Užsakymai“ lange, užsakymo santraukoje būtų suskaičiuoti „Tušti kilometrai“ (atstumas kurį automobilis nuvažiavo nuo užsakymo sukūrimo pradžios iki pirmo pasikrovimo), kuriant/redaguojant užsakymą reikia suvesti duomenis užsakymo „Kilometrai“ skiltyje (žr. instrukciją žemiau).

Paklaida– paklaida tarp suplanuoto ir realiai pravažiuoto maršruto.

Užsakymo kūrimas

 Užsakymas gali būti kūriamas iš žemėlapio lango šiais būdas:

1.       Padėdamas taškas žemėlapyje.  Dar kartą paspaudus ant žemėlapyje atsiradusio taško pasirenkamas „Maršruto plan.“. Tokiu atveju automobilį, kuriam priskiriamas užsakymas, reikia pasirinkti ranka, skiltyje- "Tans. priem." ir spustelti "pridėti":

Data URI image

2.       Žemėlapio lange spaudžiame maršruto planavimo ikoną Data URI image (Tokiu atveju automobilį, kuriam priskiriamas užsakymas, reikia pasirinkti ranka, skiltyje- "Tans. priem." ir spustelti "pridėti").

Arba dukart spragtelim ant laukelio, kuriame rodomas likęs kelias iki maršruto paskutinio taško (žemiau esančiame paveikslėlyje apibrėžta raudonai. CNZ- nepriskirtas maršrutas, HZE- priskirtas maršrutas). Jei yra priskirtas maršrutas, užvedus pelę ant likusio maršruto parodomas trumpas užsakymo aprašymas (langas- "Maršrutas"). Tokiu atveju pradinis taškas (toks kuriame tuo metu yra automobilis) pasirenkamas automatiškai.

aaaaa.jpg

3.       Iš transporto priemonės lange esančio maršruto planavimo nuorodos Data URI image. Tokiu atveju pradinis taškas (toks kuriame tuo metu yra automobilis) pasirenkamas automatiškai, o visi likę pasirenkami ranka iš žemėlapio arba per paiešką:

Data URI image

Sekantys maršruto taškai pridedami per paiešką arba iš žemėlapio (taip pat kaip ir 1 punkte pridėtas taškas).

Sudarius maršrutą atliekami sekantys veiksmai, kurie leis išsaugoti jį bei redaguoti, jei to prireiks.

uzsakymo pradzia.JPG

Data URI image- maršruto taškų persiuntimas į planšetę (perduodami tik taškai, taško informacija ar tai pakrovimas/iškrovimas neperduodama);

Data URI image- užsakymo išsaugojimas.

Sukūrus užsakymą iššoka langas (pažymėta žemiau), kuriame pildoma užsakymo informacija, bei galima pakeisti informaciją apie maršruto tašką. Šiame lange suvedama, bei redaguojama informacija apie užsakymą, redaguojami tarpiniai taškai, bei jų būsena. Šiame lange galima pakeisti taško būseną, atvykimo laiką, bei kitą informaciją. Būtina įvesti punktą- „Klientas“, visi kiti punktai nėra privalomi. Suvedus duomenis ar atlikus pakeitimus būtina paspausti „OK“, kad pakeitimai būtų išsaugoti.

uzsakymo info langas.JPG

Kilometrai skiltyje suvedami duomenys:

  • Kliento- tai kilometrai už kuriuos sumoka užsakovas;
  • Įkainis- kilometro kaina;
  • Už kelius- už kelių mokestį sumokėta pinigų suma;

Data URI image- užsakymo redagavimas, kai peržiūrimas jau priskirtas maršrutas;

Data URI image- taško paskirties keitimas (pakrovimas, iškrovimas, degalinė, nakvynė, servisas, plovykla, med. pagalba, sustojimas, tarpinis taškas);

Data URI image- taško peržiūrėjimas žemėlapyje (taškas centruojamas žemėlapyje);

Data URI image- taško panaikinimas;

Data URI image- taškas pažymimas kaip atliktas;

Tags:
Created by Admin on 2018/02/14 08:41