Show last authors
1 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Spauskite "Sutartys" viršutiniame meniu. Išskleiskite po sutartimi esantį įrangos sąrašą.
2
3 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)[[image:sutarties info.png||height="111" width="548"]]
4
5 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Pasirinkite konkrečią įrangą, kurios atžvilgiu norite atlikti pakeitimus (spauskite nuorodą numerio laukelyje).
6
7 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Atsidariusioje kortelėje, jos spauskite "Redaguoti"
8
9 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)[[image:keitimo kortele.png||height="323" width="463"]]
10
11 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Būsenos laukelyje pasirinkite norimą būsenos keitimo veiksmą:
12
13
14
15 (((
16 * Aktyvi - laikinai sustabdytai ar nutrauktai įrangai aktyvuoti
17 * Sustabdyta - laikinas aktyvios įrangos stabdymas
18 * Nutraukta - aktyviai ar laikinai sustabdytai įrangai visiškai nutraukti
19 )))
20
21 [[image:busenos.png||height="323" width="461"]]
22
23 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Būsenos keitimas (stabdyti ar nutraukti) galimas nuo šiandienos arba pasirinktos datos.
24
25 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)[[image:stabdymas.png||height="216" width="472"]]
26
27 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Patvirtinkite savo ketinimus. Spauskite "išsaugoti" mygtuką. Jei įranga stabdoma ar nutraukiama, papildomai iššoks perspėjimo langas.
28
29 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)[[image:klausimas1.png||height="155" width="459"]]
30
31 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Būsena iškart pasikeis į nurodytą arba matysite informaciją, kuomet suplanuotas pakeitimas.
32
33 [[image:info apie planuojama sustabdynma.png||height="33" width="475"]]
34
35 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)Suplanuotą nutraukimą ar stabdymą galite atšaukti. Atsidarę įrangos kortelę paspauskite "Redaguoti" ir "Panaikinti" suplanuotą veiksmą.
36
37 (% style="color: rgb(0, 0, 0);" %)[[image:atšaukimas.png||height="89" width="480"]]