Sutarties informacija

Last modified by Admin on 2018/02/14 08:41

Spauskite "Sutartys" viršutiniame meniu:

agreements.png

Informacija apie sutartis nurodo kiek sutarčių pasirašę su mūsų bendrove, kokia jų būsena:

agreement.png

Transporto paslaugų klientams, paspaudus sutarties numerį, parodoma kiek prie konkrečios sutarties yra priskirta įrenginių, kiek jų aktyvios naudojimo būsenos:

devices.png

Tags:
Created by Admin on 2018/02/14 08:41